Wizyt:
Dzisiaj: 519
Wszystkich: 279536

NASZA OFERTA

Ofertę dla naszych dzieciaków dobraliśmy tak, aby wspierać ich rozwój już od pierwszych miesięcy życia.
Chcemy w każdym dziecku rozwijać jego zdolności i wspomagać pasje oraz wyrównywać ewentualne deficyty rozwojowe.
Działamy zgodnie ze stworzoną przez nas koncepcją pracy przedszkola opartą na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera.
Dzięki spójnemu programowi wspomagania każdej z inteligencji, nasze maluszki i przedszkolaki mają doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i twórczego.
Dzięki temu:

 • Śmiało podejmują propozycje działań
 • Wykazują naturalną chęć poznawania świata wszystkimi zmysłami
 • Usamodzielniają się
 • Rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw
 • Korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania
 • Znają i stosują różne sposoby rozwiązywania zadań
 • Poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu
 • Uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów
 • Doskonalą sprawności manualne
 • Nabywają i utrwalają nawyki higieniczne
 • Uczestniczą w przygotowaniu do zabaw i zajęć
 • Pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych
 • Są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu
 • Samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych